Nabavke – Septembar 2019.

Naziv:
1. Nabavka računarske opreme
2. Nabavka reflektorskog šinskog osvetljenja
3. Nabavka – usluge mobilne telefonije

Rok za dostavljanje ponuda: 04.09.2019 godine do 12:00h

Ovde preuzmite:
Ponuda – računarska oprema
Specifikacija računarska oprema
Ponuda reflektori
Ponuda usluge mobilne telefonije