Nabavke – januar 2020.

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za 2020. godinu.
Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja do 20.01.u 10 časova.

Prilozi su:
Ponuda – konzervatorski materijal – laboratorijski materijal
Ponuda – konzervatorski materijal – tekstilni materijal
Ponuda – tekuće popravke i održavanje centralno grejanje
Ponuda – tekuće popravke i održavanje – elektronska i foto oprema
Ponuda – tekuće popravke i održavanje – računarska oprema
Ponuda – tekuće popravke i održavanje – radovi na vodovodu i kanalizaciji
Ponuda – tekuće popravke i održavanje – stolarski radovi
Ponuda – tekuće popravke i održavanje – električne instalacije

Ponuda – sredstva za održavanje higijene
Ponuda – kancelarijski materijal
Ponuda – ugostiteljske usluge
Ponuda – usluge smeštaja
Ponuda – knjigovodstvene usluge
Ponuda – stručne usluge
Ponuda – usluge čišćenja

Specifikacija – ponude konzervatorski materijal – laboratorijski materijal
Specifikacija – ponude konzervatorski materijal – tekstilni materijal
Specifikacija ponude – kancelarijski materijal
Specifikacija ponude – sredstva za održavanje higijene