Nabavke – januar 2020 – 2

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za 2020. godinu.
Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja do 28.01.u 10 časova.

Ponuda – ugradna oprema
Ponuda – usluge održavanja računara
Specifikacija ponude – ostale usluge-štampanja
Specifikacija ponude – reprezentacija
Ponuda – ostale usluge štampanja
Ponuda – reprezentacija