Nabavke oktobar 2021 – 3

Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponude za sledeće nabavke:
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 25.10.2021. godine do 12:00 časova

Ponuda – KONZERVACIJA I RESTAURACIJA KERAMIČKIH PREDMETA
Ponuda – ŠTAMPA PUBLIKACIJE PRIVREDA PARAĆINA
Ponuda – USLUGE FOTOGRAFISANjA I OBRADE FOTOGRAFIJA
Ponuda- VIZUELNI I GRAFIČKI DIZAJN STALNE POSTAVKE