5. децембра 2018.

Nabavke – decembar 2019.

VRSTA POSTUPKA : Nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama NAZIV: IZRADA REPLIKA VATINSKE KERAMIKE ZA PROJEKAT CRAFTER ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 10.12.2018. […]