Radovi na zgradi Muzeja

U Zavičajnom muzeju „Paraćin“ u toku su radovi na rekonstrukciji i sanaciji stare zgrade Muzeja. „Ružićeva kuća“ u kojoj je smešten Muzej, podignuta je sredinom XIX veka, a izvode se radovi na sanaciji krova, stolarije i fasade sredstvima dobijenim na konkursu Ministarstva kulture i informisanja. Zgrada je pod zaštitom države kao nepokretno kulturno dobro – Spomenik kulture od 1984. godine i svi radovi se izvode uz saglasnost i odobrenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac. Radovi će biti završeni do kraja meseca.