Nabavke – april 2024. godine
Завичајни музеј „Параћин“ расписује следеће набавке за април 2024.године. Понуде доставити до 05. 04. 2024. године до 10:00 часова на адресу наручиоца.

Понуда – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТО ОПРЕМА
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Понуда – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
Понуда – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА
Понуда – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА САЈТА
Понуда – УСЛУГЕ СМЕШТАЈА
Понуда – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА
Спецификација понуде – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Спецификација понуде – ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
Спецификација понуде – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Понуда – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Понуда – КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
Понуда – ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА


Nabavke – januar 2024. godine
Завичајни музеј „Параћин“ расписује следеће набавке за јануар 2024.године. Понуде доставити до 03. 01. 2024. године до 10:00 часова на адресу наручиоца.

Понуда – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Спецификација понуде – ТОНЕРИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Спецификација понуде – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Спецификација понуде – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА
Понуда – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА САЈТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – УСЛУГЕ СМЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Спецификација – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Спецификација понуде – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Спецификација понуде – ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – ТОНЕРИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ УГРАДНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – СТОЛАРСКИ РАДОВИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТО ОПРЕМА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024


Nabavke – новембар 2023. godine
Завичајни музеј „Параћин“ расписује следеће набавке за новембар 2023.године. Понуде доставити до 10. 11. 2023. године до 12:00 часова на адресу наручиоца.

Понуда – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА ПЕТРУСА
Понуда – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ВР АПЛИКАЦИЈА
Понуда – РУЧНИ ОТКОП ЗЕМЉЕ И ПРИМАРНА КОНЗЕРВАЦИЈА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ ПЕТРУС
Понуда СМЕШТАЈ ЗА СТРУЧНУ ЕКИПУ – ПЕТРУС 2023
Спецификација – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСКОПАВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ ПЕТРУС
Спецификација – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ НА ПЛАНИНИ БАБИ
Спецификација – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА ПЕТРУСА
Спецификација – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ВР АПЛИКАЦИЈА
Понуда – ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ ПЕТРУС
Понуда – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСКОПАВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ ПЕТРУС
Понуда – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ НА ПЛАНИНИ БАБИ

Понуда – ПРЕВОЗ ЗА СТРУЧНУ ЕКИПУ – ПЕТРУС 2023
Понуда – УСЛУГЕ ФОТОГРАФИСАЊА И ОБРАДЕ ФОТОГРАФИЈА ЗА ПОТРЕБЕ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА


Завичајни музеј „Параћин“ расписује следеће набавке за новембар 2023.године. Понуде доставити до 14. 11. 2023. године до 12:00 часова на адресу наручиоца.

Понуда – Услуге мобилне телефоније


Nabavke – septembar 2023. godine
Завичајни музеј „Параћин“ расписује следеће набавке за август 2023.године. Понуде доставити до 29.09.2023. године до 12:00 часова на адресу наручиоца.

Smeštaj za stručnu ekipu – Baba 2023
Prevoz za stručnu ekipu – Baba 2023


Nabavke – avgust 2023. godine
Завичајни музеј „Параћин“ расписује следеће набавке за август 2023.године. Понуде доставити до 22.08.2023. године до 12:00 часова на адресу наручиоца.

Понуда – 3Д МОДЕЛОВАЊЕ – ПАРАЋИН СТАРА ЧАРШИЈА
Понуда – КОНЗЕРВАЦИЈА И ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА ПРЕДМЕТА ИЗ ЕТНОЛОШКЕ ЗБИРКЕ
Понуда – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСКОПАВАЊА ПЕТРУС 2022
Понуда – УСЛУГЕ ФОТОГРАФИСАЊА И ОБРАДЕ ФОТОГРАФИЈА
Понуда СМЕШТАЈ ЗА СТРУЧНУ ЕКИПУ – НЕМАТЕРИЈАЛНО НАСЛЕЂЕ
Спецификација – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСКОПАВАЊА ПЕТРУС 2022Спецификација понуде – КОНЗЕРВАЦИЈА И ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА ПРЕДМЕТА ИЗ ЕТНОЛОШКЕ ЗБИРКЕ


Nabavke – januar 2023. godine

Завичајни музеј „Параћин“ расписује следеће набавке за 2023.годину. Понуде доставити до 10.01.2023. на адресу наручиоца.

Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТО ОПРЕМА
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ УГРАДНЕ ОПРЕМЕ
Понуда – ТОНЕРИ
Понуда – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
Понуда – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА
Понуда – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА САЈТА
Понуда – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА
Понуда – УСЛУГЕ СМЕШТАЈА
Понуда – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА
Понуда-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Спецификација понуде – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Спецификација понуде – ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
Спецификација понуде – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Спецификација понуде – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Спецификација понуде – СТРУЧНЕ УСЛУГЕ
Спецификација понуде – ТОНЕРИ
Спецификација-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Понуда – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Понуда – КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
Понуда – ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
Понуда – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Понуда – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Понуда – СТРУЧНЕ УСЛУГЕ
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ


Nabavke – novembar 2022. godine

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za novembar 2022. godine.

Rok za dostavljanje ponuda 22.11.2022. godine do 12.00h
Dokumentaciju možete preuzeti ovde:
Ponuda – konzervacija i restauracija keramickih predmeta
Ponuda – molerski radovi
Ponuda – usluge fotografisanja i obrade fotografija
Predmer radova – molerski radovi
Ponuda – 3d modelovanje – Petrus 2022

Ponuda – Nadzor molerskih radova. Rok za dostavljanje ponuda: 27.11.2022 do 12.00h
Dokumentaciju možete preuzeti ovde:
Ponuda – nadzor molerskih radova


Nabavke – septembar 2022. godine

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeću nabavku za septembar 2022. godine. Rok za dostavljanje ponuda: 08.09.2022. godine do 10:00h

Ponuda – konzervacija i preventivna zaštita predmeta iz etnološke zbirke
Ponuda – potrošni materijal za iskopavanja Petrus 2022
Ponuda smeštaj za stručnu ekipu – nematerijalno nasleđe
Ponuda smeštaj za stručnu ekipu – Petrus 2022
Ponuda – ručni otkop zemlje i primarna konzervacija na arheološkom lokalitetu Petrus
Specifikacija – potrošni materijal za iskopavanja Petrus 2022
Specifikacija ponude – konzervacija i preventivna zaštita predmeta iz etnološke zbirke


Nabavke – avgust 2022. godine

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeću nabavku za avgust 2022. godine. Rok za dostavljanje ponuda: 17.08.2022. godine do 10:00 časova

Ponuda – usluge štampanja promotivnog materijala
Specifikacija ponude – usluge štampanja promotivnog materijala


Nabavke – jul 2022. godine

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeću nabavku za jul 2022. godine. Ponude dostaviti do 20.07.2022. godine do 10:00 časova na adresu naručioca.

Ponuda – RUČNI OTKOP ZEMLjE I PRIMARNA KONZERVACIJA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU U GORNjOJ MUTNICI


Nabavke – jun 2022. godine
Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za jun 2022. godine. Ponude dostaviti do 13.06.2022. godine do 10:00 časova na adresu naručioca.

Ponuda – Kontrola unutrasnje gasne instalacije
Ponuda – Kontrola gromobranske i elektro instalacije
Ponuda – Kontrola PP aparata


Nabavke – maj 2022. godine
Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za maj 2022. godine. Ponude dostaviti do 10.05.2022. godine do 10:00 časova na adresu naručioca.

Ponuda – Prevoz izložbe – Kako pamtimo vladare
Specifikacija – Osiguranje izložbe – Kako pamtimo vladare
Ponuda – Generalno čišćenje
Ponuda – Osiguranje izložbe – Kako pamtimo vladare


Nabavke – mart 2022. godine

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za mart 2022. godine. Ponude dostaviti do 11.03.2022. do 10.00 h na adresu naručioca.

Понуда – ПРАТЊА ИЗЛОЖБЕ СЛИКА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ
Спецификација – ОСИГУРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ СЛИКА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ
Понуда – ОСИГУРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ СЛИКА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ

Понуда – ПРЕВОЗ ИЗЛОЖБЕ СЛИКА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ


Nabavke – za 2022. godinu
Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za 2022.godinu. Ponude dostaviti do 24.01.2022. na adresu naručioca.

Понуда – КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
Понуда – ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
Понуда – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Понуда – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Понуда – СТРУЧНЕ УСЛУГЕ
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТО ОПРЕМА
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ
Понуда – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ УГРАДНЕ ОПРЕМЕ
Понуда – ТОНЕРИ
Понуда – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
Понуда – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА
Понуда – УСЛУГЕ СМЕШТАЈА
Понуда – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА
Понуда-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Спецификација понуде – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Спецификација понуде – ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
Спецификација понуде – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Спецификација понуде – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Спецификација понуде – СТРУЧНЕ УСЛУГЕ
Спецификација понуде – ТОНЕРИ
Спецификација-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Понуда – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


Dana 06.12.2021. Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje poziv za podnošenje ponuda za sledeće nabavke:
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 10.12.2021. godine do 10:00 časova

RAČUNARSKA OPREMA

Понуда – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Спецификација – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


Дана 29.11.2021. Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje poziv za podnošenje ponuda za sledeće nabavke:
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 02.12.2021. godine do 12:00 časova

USLUGE IZRADE SAJTA ZAVIČAJNOG MUZEJA „PARAĆIN“
USLUGE IZRADE PROMOTIVNIH VIDEO MATERIJALA

Понуда – УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОМОТИВНИХ ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА
Понуда – УСЛУГЕ ИЗРАДЕ САЈТА
ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПАРАЋИН


Дана 22.10.2021. Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje poziv za podnošenje ponuda za sledeće nabavke:
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 02.11.2021. godine do 12:00 časova
Ručak za stručnu ekipu Petrus 2021

Понуда – РУЧАК ЗА СТРУЧНУ ЕКИПУ – ПЕТРУС 2021

Дана 22.10.2021. Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje poziv za podnošenje ponuda za sledeće nabavke:
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 09.11.2021. godine do 10:00 časova

PROJEKAT ADAPTACIJE ZGRADE ZAVIČAJNOG MUZEJA „PARAĆIN“

Понуда – ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ ЗГРАДЕ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА „ПАРАЋИН“


Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponude za sledeće nabavke:
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 25.10.2021. godine do 12:00 časova

Ponuda – KONZERVACIJA I RESTAURACIJA KERAMIČKIH PREDMETA
Ponuda – ŠTAMPA PUBLIKACIJE PRIVREDA PARAĆINA
Ponuda – USLUGE FOTOGRAFISANjA I OBRADE FOTOGRAFIJA
Ponuda – VIZUELNI I GRAFIČKI DIZAJN STALNE POSTAVKE


Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponude za sledeće nabavke:
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 13.10.2021. godine do 10:00 časova

Ponuda – USLUGE MOBILNE TELEFONIJE
Ponuda – USLUGE ONLAJN STRIMINGA I VIDEO KONFERENCIJE
Ponuda – SMEŠTAJ ZA STRUČNU EKIPU – PETRUS 2021
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – RAČUNARSKA OPREMA


Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponude za sledeće nabavke:
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 13.10.2021. godine do 10:00 časova

Ponuda – KONZERVACIJA I PREVENTIVNA ZASTITA PREDMETA IZ ETNOLOSKE ZBIRKE
Ponuda – POTROSNI MATERIJAL ZA ISKOPAVANjA
Ponuda – RUCNI OTKOP ZEMLjE I PRIMARNA KONZERVACIJA NA ARHEOLOSKOM LOKALITETU PETRUS
Ponuda – USLUGE FOTOGRAFISANjA I OBRADE FOTOGRAFIJA – DIGITALNO STAKLO SRBIJA
Ponuda – VIZUELNI DIZAJN I DIGITALIZACIJA – DIGITALNO STAKLO SRBIJA
Ponuda – 3D REKONSTRUKCIJA PREDMETA – DIGITALNO STAKLO SRBIJA
Specifikacija – POTROSNI MATERIJAL ZA ISKOPAVANjA
Specifikacija ponude – KONZERVACIJA I PREVENTIVNA ZASTITA PREDMETA IZ ETNOLOSKE ZBIRKE


Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje ponudu za sledeću nabavku, na koju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama:
Prevoz izložbe „Tradicionalni murali Afrike“. Rok za dostavljanje ponuda: 13.05.2021. godine do 12:00h
Ponuda za prevoz izložbe


Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponude za sledeće nabavke:
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 20.01.2021. godine do 10:00 časova

Ponuda – KNjIGOVODSTVENE USLUGE
Ponuda – OSTALE USLUGE STAMPANjA
Ponuda – REPREZENTACIJA
Ponuda – SREDSTVA ZA ODRZAVANjE HIGIJENE
Ponuda – STRUCNE USLUGE
Ponuda – TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANjE – CENTRALNO GREJANjE
Ponuda – TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANjE – ELEKTRICNE INSTALACIJE
Ponuda – TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANjE – ELEKTRONSKA I FOTO OPREMA
Ponuda – TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANjE – RADOVI NA VODOVODU I KANALIZACIJI
Ponuda – TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANjE – STOLARSKI RADOVI
Ponuda – TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANjE UGRADNE OPREME
Ponuda – TONERI
Ponuda – UGOSTITELjSKE USLUGE
Ponuda – USLUGE CISCENjA
Ponuda – USLUGE ODRZAVANjA RACUNARA
Ponuda – USLUGE SMESTAJA
Ponuda-POTROSNI MATERIJAL
Specifikacija – POTROSNI MATERIJAL
Specifikacija ponude – KANCELARIJSKI MATERIJAL
Specifikacija ponude – OSTALE USLUGE STAMPANjA
Specifikacija ponude – REPREZENTACIJA
Specifikacija ponude – SREDSTVA ZA ODRZAVANjE HIGIJENE
Specifikacija ponude – STRUCNE USLUGE
Specifikacija ponude – TONERI
Ponuda – KANCELARIJSKI MATERIJAL


Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponude za sledeće nabavke:
Ponuda potrošni materijal za rekognosciranja
Specifikacija potrošni materijal za rekognosciranja
Ponuda – publikacija krafter
Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja „Paraćin“ – 07.12.2020 godine do 10:00 časova.


Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponuda za sledeću nabavku:
Nabavka goriva za Zavičajni muzej „Paraćin“
Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja „Paraćin“ – 06.12.2020 godine do 10:00 časova.


Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponuda za sledeće nabavke:
Prevoz izložbe „LEONARDO DA VINČI – NAUČNIK I PRONALAZAČ“
Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja do 13.11.u 12.00 časova.


Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponuda za sledeće nabavke:

Ponuda računarska oprema 1
Specifikacija računarska oprema 1

Ponuda računarska oprema 2
Specifikacija-računarska-oprema-2

Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja do 09.11.u 12.00 časova.


Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponuda za sledeće nabavke:
Naziv: Ponuda – elektrometrijsko kartiranje
Naziv: Ponuda – ručak_za_stručnu ekipu Gloždak 2020
Naziv: Ponuda – smeštaj za stručnu ekipu Gloždak 2020
Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja do 20.07.u 12.000 časova.


Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeću nabavku za 2020. godinu: Arheološko rekognosciranje opštine Paraćin.
Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja do 26.02.u 12 časova.
Ponuda – Arheološko rekognosciranje opštine Paraćin


Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za 2020. godinu.
Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja do 10.02.u 10 časova.

Ponuda – oglašavanje na bilbordima
Ponuda – potrošni materijal
Specifikacija – potrošni materijal


Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za 2020. godinu.
Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja do 28.01.u 10. časova.

Ponuda – ugradna oprema
Ponuda – usluge održavanja računara
Specifikacija ponude – ostale usluge-štampanja
Specifikacija ponude – reprezentacija
Ponuda – ostale usluge štampanja
Ponuda – reprezentacija


Nabavke – januar 2020. godine

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za 2020. godinu.
Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja do 20.01.u 10 časova.

Prilozi su:
Ponuda – konzervatorski materijal – laboratorijski materijal
Ponuda – konzervatorski materijal – tekstilni materijal
Ponuda – tekuće popravke i održavanje centralno grejanje
Ponuda – tekuće popravke i održavanje – elektronska i foto oprema
Ponuda – tekuće popravke i održavanje – računarska oprema
Ponuda – tekuće popravke i održavanje – radovi na vodovodu i kanalizaciji
Ponuda – tekuće popravke i održavanje – stolarski radovi
Ponuda – tekuće popravke i održavanje – električne instalacije

Ponuda – sredstva za održavanje higijene
Ponuda – kancelarijski materijal
Ponuda – ugostiteljske usluge
Ponuda – usluge smeštaja
Ponuda – knjigovodstvene usluge
Ponuda – stručne usluge
Ponuda – usluge čišćenja

Specifikacija – ponude konzervatorski materijal – laboratorijski materijal
Specifikacija – ponude konzervatorski materijal – tekstilni materijal
Specifikacija ponude – kancelarijski materijal
Specifikacija ponude – sredstva za održavanje higijene


Nabavke – septembar 2019. godine

Naziv:
Organizacija manifestacije „BRANKOVI DANI“

Rok za dostavljanje ponuda: 26.09.2019 godine do 12:00h
Ovde preuzmite:

Ponuda Brankovi dani
Specifikacija Brankovi dani

Naziv:
1. Smeštaj za učesnike manifestacije „Međunarodni skup oldtajmera“

Rok za dostavljanje ponuda: 11.09.2019 godine do 12:00h

Ovde preuzmite:
Ponuda – smeštaj

Naziv:
1. Nabavka računarske opreme
2. Nabavka reflektorskog šinskog osvetljenja
3. Nabavka – usluge mobilne telefonije

Rok za dostavljanje ponuda: 04.09.2019 godine do 12:00h

Ovde preuzmite:
Ponuda – računarska oprema
Specifikacija računarska oprema
Ponuda reflektori
Ponuda usluge mobilne telefonije


Nabavke – avgust 2019. godine

Naziv: Usluga transporta ekspresnih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju za projekat krafter
VRSTA POSTUPKA: Nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama
Rok za dostavljanje ponuda: 09.08.2019. godine do 12:00h
Ovde preuzmite:
Obrazac-ponude-Usluga_Transporta


Nabavke – maj 2019. godine
Nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama:
ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE „MUZEJI ZA 10“ rok ZA dostavljanje ponuda: 13.05.2019 godine do 12:00h
Dokumentaciju preuzmite ovde:
Ponuda – Muzeji za 10
Specifikacija – Muzeji za 10


Nabavke – februar 2019. godine

Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – CENTRALNO GREJANjE
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – ELEKTRONSKA I FOTO OPREMA
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – RAČUNARSKA OPREMA
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – RADOVI NA VODOVODU I KANALIZACIJI
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – STOLARSKI RADOVI

Ponuda – SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE
Ponuda – KANCELARIJSKI MATERIJAL
Ponuda – KNJIGOVODSTVENE USLUGE
Ponuda – OSTALE USLUGE ŠTAMPANjA
Ponuda – STRUČNE USLUGE
Ponuda – UGOSTITELJSKE USLUGE
Ponuda – UGRADNA OPREMA
Ponuda – USLUGE ČISĆENJA
Ponuda – USLUGE ODRŽAVANjA RAČUNARA

Specifikacija ponude – KANCELARIJSKI MATERIJAL
Specifikacija ponude – OSTALE USLUGE STAMPANjA
Specifikacija ponude – SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE


Nabavke – septembar 2018. godine
Nabavka ugostiteljskih usluga. Dokumentaciju preuzmite ovde.
Ponuda – ugostiteljske usluge

Nabavka za radove u manastirskom kompleksu Namasija. Dokumentaciju preuzmite ovde.
Ponuda – Namasija


Nabavke – avgust 2018. godine
Nabavka stručnih usluga
Preuzimanje dokumenata: Ponuda stručne usluge
Ponude dostaviti u prostorijama Zavičajnog muzeja „Paraćin“ poštom ili lično do 15.08.2018. до 10:00h

Dokumentaciju za sledeće nabavka poreuzmite ovde:
26.09.2018

Ponuda – Brankovi dani
Specifikacija – Brankovi dani

28.09.2018.
Ponuda – Dizajn publikacije
Ponuda – Štampanje publikacije
Ponuda – Mobilna aplikacija
Specifikacija – Mobilna aplikacija
Ponuda – Računarska oprema
Specifikacija – Računarska oprema
Ponuda – Izložbeni panoi


Nabavke – jul 2018. godine
Ručni otkop zemlje na arheološkom lokalitetu na k.p. br. 2397/19 – Preuzmite ponudu
Primarna konzervacija nalaza sa arheološkog lokaliteta na k.p. br. 2397/19 – Preuzmite ponudu
Smeštaj stručne ekipe – Preuzmite ponudu
Alat i oprema za potrebe arheoloških istraživanja na kp br 2397/19 – Preuzmite ponudu
Specifikacija ponude – alat Preuzmite ponudu
Ponuda za detektor – Preuzmite ponudu


Nabavke – maj 2018. godine
Naziv: Organizacija manifestacije „Muzeji za 10“
Rok za dostavljanje ponuda: 11.05.2018 godine do 12:00h
Preuzimanje dokumenata: Ponuda – Muzeji za 10
Specifikacija – Muzeji za 10


Nabavke – april 2018. godine
Nabavke ugradne opreme, knjigovodstvenih i usluga čišćenja

Zavičajni muzej raspisuje sledeće nabavke:
Nabavka sredstava za higijenu – Preuzimanje dokumenata: Ponuda – sredstva za održavanje higijene-30.04.18 / Specifikacija – sredstva za održavanje higijene
Nabavka knjigovodstvenih usluga – Preuzimanje dokumenata: Ponuda – knjigovodstvene usluge
Nabavka ugradne opreme – Preuzimanje dokumenata: Ponuda – UGRADNA OPREMA-30.04.18

Ponude dostaviti u prostorijama Zavičajnog muzeja „Paraćin“ poštom ili lično do ponedeljka 30.04.2018. u 12h.


Nabavke – april 2018. godine
Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje nabavku za ugostiteljske usluge.
Ponudu dostaviti do 12:00h 05.04.2018.
Prilozi su:
Ponuda – Ugostiteljske usluge


Nabavke – januar 2018. godine
Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje nabavke čiji se predmeti nalaze u dole navedenim dokumentima.
Ponude dostaviti do 10h 17.01.2018.
Prilozi su:

Ponuda – KANCELARIJSKI MATERIJAL
Ponuda – OSTALE USLUGE ŠTAMPANjA
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – ELEKTRONSKA I FOTO OPREMA
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – RADOVI NA VODOVODU I KANALIZACIJI
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – RAČUNARSKA OPREMA
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – STOLARSKI RADOVI
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – CENTRALNO GREJANjE
Ponuda – USLUGE ODRŽAVANjA RAČUNARA

Specifikacija ponude – KANCELARIJSKI MATERIJAL
Specifikacija ponude – OSTALE USLUGE ŠTAMPANjA

Javna nabavka – kancelarijski stručnih usluga, knjigovodstvenih usluga i usluga čišćenja – januar 2018. godine:

Nabavka stručnih usluga – Preuzimanje dokumenata: Ponuda-stručne-usluge
Nabavka knjigovodstvenih usluga – Preuzimanje dokumenata: Ponuda-knjigovodstvene-usluge
Nabavka usluga čišćenja – Preuzimanje dokumenata: Ponuda-usluge-čišćenja
Ponude dostaviti u prostorijama Zavičajnog muzeja „Paraćin“ poštom ili lično do četvrtka 11.01.2018. u 10h.


Javna nabavka – kancelarijski nameštaj – novembar 2017. godine.
Ponude dostaviti do 12h 17.11.2017. godine u prostore muzeja.

Preuzimanje dokumenata:

Ponuda za nameštaj 2017
Specifikacija ponude za nameštaj 2017


 Javna nabavka – osiguranje imovine i lica – novembar 2017. godine
15. novembra 2017. Muzej Paraćin

Javna nabavka – novembar 2017. godine.-
OSIGURANJE ZAPOSLENIH I OSIGURANJE IMOVINE –
Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje javnu nabavku za osiguranje imovine i lica. Ponude dostaviti do 12h 17.11.2017.
Prilozi su:

PONUDA – IMOVINA
PONUDA – ZAPOSLENI
SPECIFIKACIJA – IMOVINA


Javna nabavka – za usluge mobilne telefonije – avgust 2017. godine
Zavičajni muzej raspisuje javnu nabavku za usluge mobilne telefonije.
Ponude prema specifikaciji dostaviti do 12h 03.08.2017. godine na adresu Zavičajnog muzeja „Paraćin“ Tome Živanovića 17. 35250 Paraćin.
Prilog je:

Ponuda – usluga mobilne telefonije


Nabavka – januar 2017. godine.
Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje javne nabavke čiji se predmeti nalaze u dole navedenim dokumentima.
Ponude dostaviti do 12h 20.01.2017.
Prilozi su:

Ponuda – KANCELARIJSKI MATERIJAL
Ponuda – OSTALE USLUGE ŠTAMPANJA
Ponuda – PRAVNE USLUGE
Ponuda – SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – CENTRALNO GREJANjE
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE – ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – ELEKTRONSKA I FOTO OPREMA
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – RAČUNARSKA OPREMA
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – RADOVI NA VODOVODU I KANALIZACIJI
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – STOLARSKI RADOVI Ponuda – USLUGE ČIŠĆENjA
Ponuda – USLUGE ODRŽAVANjA RAČUNARA
Specifikacija ponude – KANCELARIJSKI MATERIJAL Specifikacija ponude – OSTALE USLUGE ŠTAMPANjA Specifikacija ponude – SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE


Javna nabavka – oktobar 2016. godine.-
OSIGURANJE ZAPOSLENIH I OSIGURANJE IMOVINE –
Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje javnu nabavku za osiguranje imovine i lica. Ponude dostaviti do 12h 25.10.2016.
Prilozi su:

PONUDA – IMOVINA
PONUDA – ZAPOSLENI
SPECIFIKACIJA – IMOVINA


Javna nabavka – 15.03.2016. godine.
Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje nabavku sredstava za održavanje higijene. Ponude dostaviti do 12h 18.03.2016. Prilozi su:
Ponuda – SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE
i Specifikacija ponude – SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE