Javna nabavka za osiguranje – oktobar 2016.

Javna nabavka – oktobar 2016. godine.-
OSIGURANJE ZAPOSLENIH I OSIGURANJE IMOVINE –
Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje javnu nabavku za osiguranje imovine i lica. Ponude dostaviti do 12h 25.10.2016.
Prilozi su:

PONUDA – IMOVINA
PONUDA – ZAPOSLENI
SPECIFIKACIJA – IMOVINA