Izložba – Od Pomoravlja do Podunavlja- istraživački put Marina Brmbolića

Poštovane kolege i prijatelji,
Sa velikom zadovoljstvom želimo da vas obavestimo da će u petak 4. 11. 2016. godine, u 19 časova u prostorijama Zavičajnog muzeja u Paraćinu biti otvorena izložba u čast našem dragom kolegi Marinu Brmboliću: ,,Od Pomoravlja do Podunavlja- istraživački put Marina Brmbolićaˮ. Marin Brmbolić je inicirao osnivanje Muzeja u Paraćinu, bio njegov prvi arheolog i dugogodišnji direktor (1976.- 1988.). Nakon više od decenije plodnog rada u Pomoravlju odlazi u Pančevo na mesto direktora Narodnog muzeja, a 1993.g. iz Jedinice za zaštitu spomenika kulture pri Narodnom muzeju formira Zavod za zaštitu spmenika kulture u Pančevu. Od 2001. do odlaska u penziju radio je u Republičkom zavodu za zaštitu somenika kutlure u Beogradu. Od posebnog značaja su istraživanja utvrđenja Petrus i sakralnih objekata u dolini Crnice, Vršačkog utvrđenja, manastirskog kompleksa Manasija, te obnova manastira Hilandara nakon katastrofalnog požara 2004. godine. Bio je koordinator Arheoloških istraživanja koridora 10 u periodu od 2002. do 2011. godine. Marin Brmbolić je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj arheologiji. Njegov bibliografski opus broji gotovo 60 bibliografskih jedinica.
Inicijator izložbe je Zavičajni muzej u Paraćinu, a nesebičan doprinos njenoj realizaciji dale su institucije u kojima je Marin radio ili sa kojima je sarađivao: Narodni muzej u Pančevu, Zavod za zaštitu spomenika u Pančevu, Republički zavod za zaštitu spomenika u Beogradu, Zavod za zaštitu spomenika u Kragujevcu, Filozofski fakultet u Novom Sadu i Zavičajni muzej u Jagodini.