Javne nabavke – Januar 2017.

Javna nabavka – januar 2017. godine.
Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje javne nabavke čiji se predmeti nalaze u dole navedenim dokumentima.
Ponude dostaviti do 12h 20.01.2017.
Prilozi su:

Ponuda – KANCELARIJSKI MATERIJAL
Ponuda – OSTALE USLUGE ŠTAMPANJA
Ponuda – PRAVNE USLUGE
Ponuda – SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – CENTRALNO GREJANjE
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE – ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – ELEKTRONSKA I FOTO OPREMA
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – RAČUNARSKA OPREMA
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – RADOVI NA VODOVODU I KANALIZACIJI
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – STOLARSKI RADOVI Ponuda – USLUGE ČIŠĆENjA
Ponuda – USLUGE ODRŽAVANjA RAČUNARA
Specifikacija ponude – KANCELARIJSKI MATERIJAL Specifikacija ponude – OSTALE USLUGE ŠTAMPANjA Specifikacija ponude – SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE