Javni uvid u plan detaljne regulacije arheološkog lokaliteta u Drenovcu.