Nabavka – Organizacija manifestacije „Muzeji za 10“

Zavičajni muzej raspisuje nabavku:
Nabavke na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama
Naziv: Organizacija manifestacije „Muzeji za 10“
Rok za dostavljanje ponuda: 11.05.2018 godine do 12:00h
Preuzimanje dokumenata:
Ponuda – Muzeji za 10
Specifikacija – Muzeji za 10