Predavanje: Srbi pre Adama i posle njega – Istorija i pseudo istorija

Predavanje profesora dr Radivoja Radića, istoričara, univerzitetskog profesora i naučnog radnika o zlopotrebama u istoriji. Predavanje je odgovor na pisanja kvaziistoričara kojih je u poslednje vreme sve više u našoj sredini, a koji iznose neverovatne podatke direktno prozivajući naučne radnike za falsifikovanje „zvanične“ (kako je oni nazivaju) istorije.