Nabavke – decembar 2019.

VRSTA POSTUPKA : Nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama
NAZIV: IZRADA REPLIKA VATINSKE KERAMIKE ZA PROJEKAT CRAFTER
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 10.12.2018. godine do 10:00h

Preuzmite dokumentaciju:

Ponuda – IZRADA REPLIKA VATINSKE KERAMIKE ZA PROJEKAT CRAFTER