Projekat Crafter – finalni dogadjaj

25. oktobra tekuće godine u Zavičajnom muzeju ,,Paraćin” će se održati finalni događaj u okviru projekta ,,CRAFTER: Zanatska Evropa u bronzanom dobu i danas”. Na finalnom događaju glavni rezultati ovog višeslojnog poduhvata biće prikazani u okviru izložbe. Eksperimentalna arheologija je omogućila rekonstrukciju grnčarskih stilova u svakom od regiona, te upečatljive veštine grnčara iz prošlosti i sadašnjosti, koje su četiri reditelja zabeležila u filmu ,,U njihovim rukama”. Prikazivanje ponovo ,,oživljenih” posuda omogućuje nam doživljaj njihove estetske vrednosti nastalim u periodu od 2200 – 1500 g.p.n.e. Uporedo sa rezultatima eksperimentalnog rada, biće prikazani i rezultati analize originalne keramike iz ovog perioda. Izložba će biti otvorena do 6.11.2019.g.

Projekat CRAFTER je u saradnji između grnčara i arheologa iz Nemačke, Mađarske, Srbije i Španije tragao za shvatanjem i ponovnim stvaranjem ručno rađene keramike iz četiri najistaknutija evropska bronzanodopska društva. Arheologija prepisuje ovo društvima kao što su Unjetice (srednja Evropa), Fizešabonj / Otomani (karpatski basen), Vatin (centralni Balkan) i El Argar (jugoistočno Iberijsko poluostrvo). Rad na ,,oživljavanju” Vatinske kulture pripao je Zavičajnom muzeju ,,Paraćin” u Paraćinu i njegovom timu.

CRAFTER je finansiran od strane programa Evropske unije „Kreativna Evropa“ i Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije. Projekat nastoji da promoviše kulturnu baštinu i veštine bronzanodopskih društava u širokom evropskom kontekstu. Njegov cilj je podizanje svesti o radu današnjih grnčara – čiji je opstanak sve više ugrožen industrijalizacijom – i otvaranje novih mesta za njihov zanat.