Nabavke decembar

Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponuda za sledeću nabavku: Nabavka goriva za Zavičajni muzej „Paraćin“ Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja „Paraćin“ – 06.12.2020 godine do 10:00 časova.