Laboratorija kreativnog preduzetništva

Poziv za prijavu na Laboratoriju kreativnog preduzetništva. Učesnici se mogu prijaviti do 27. maja

Zavičajni muzej u Paraćinu i Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije objavili su poziv za prijavu na Laboratoriju kreativnog preduzetništva koji je otvoren za sve zainteresovane iz
Pomoravlja – Paraćina, Ćuprije, Jagodine, Despotovca i Svilajnca.
Labaratorija se održava od 31. maja i 1. Juna 2021. predavački deo, a radionice od 2. do 7. Juna. Učesnici mogu da izaberu do dve radionice na kojima će usavršavati svoje kreativne veštine –
dekupaž, rad sa tekstilom i vunom, redizajn i oslikavanje stakla i dizajn cvetnih aranžmana. Za sve izabrane učesnike njih 40ak učešće na laboratoriji je besplatno. Laboratorija se odvija pod sloganom “Kreativnost inspirisana tradicijom” i posvećena je razvoju preduzetničkih poduhvata, proizvoda, usluga i projekata koji su inspirisani kulturnim nasleđem Pomoravlja.

Više o načinu prijavljivanja i programu Laboratorije na https://kreativnaekonomija.com/lab-
kreativnog-preduzetnistva-2021/

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na mail kreativnaekonomija@gmail.com. Program Laboratorije kreativnog preduzetništva organizuju Institut za kreativno preduzetništvo i
inovacije i Zavičajni muzej Paraćin, u okviru projekta “Podsticanje kreativnog preduzenitšva u Pomoravlju” koji je finansijski podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.