Javna nabavka – osiguranje imovine i lica – novembar 2017. godine

Javna nabavka – novembar 2017. godine.-
OSIGURANJE ZAPOSLENIH I OSIGURANJE IMOVINE –
Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje javnu nabavku za osiguranje imovine i lica. Ponude dostaviti do 12h 17.11.2017.
Prilozi su:

PONUDA – IMOVINA
PONUDA – ZAPOSLENI
SPECIFIKACIJA – IMOVINA