Nabavka kancelarijskog nameštaja

Ponude dostaviti do 12h 17.11.2017. godine u prostore muzeja.

Preuzimanje dokumenata:
Ponuda za nameštaj 2017
Specifikacija ponude za nameštaj 2017