Nabavke – Januar 2018

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje nabavke čiji se predmeti nalaze u dole navedenim dokumentima.
Ponude dostaviti do 10h 17.01.2018.
Prilozi su:

Ponuda – KANCELARIJSKI MATERIJAL
Ponuda – OSTALE USLUGE ŠTAMPANjA
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – ELEKTRONSKA I FOTO OPREMA
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – RADOVI NA VODOVODU I KANALIZACIJI
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – RAČUNARSKA OPREMA
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – STOLARSKI RADOVI
Ponuda – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE – CENTRALNO GREJANjE
Ponuda – USLUGE ODRŽAVANjA RAČUNARA

Specifikacija ponude – KANCELARIJSKI MATERIJAL
Specifikacija ponude – OSTALE USLUGE ŠTAMPANjA