Nabavka – juli 2018.

Ručni otkop zemlje na arheološkom lokalitetu na k.p. br. 2397/19 –  Preuzmite ponudu
Primarna konzervacija nalaza sa arheološkog lokaliteta na k.p. br. 2397/19 –  Preuzmite ponudu
Smeštaj stručne ekipe –  Preuzmite ponudu
Alat i oprema za potrebe arheoloških istraživanja na kp br 2397/19 –  Preuzmite ponudu
Specifikacija ponude – alat <Preuzmite ponudu
Ponuda za detektor – Preuzmite ponudu