Nabavka stručnih usluga

Zavičajni muzej raspisuje sledeće nabavke:
Nabavka stručnih usluga
Preuzimanje dokumenata: Ponuda stručne usluge
Ponude dostaviti u prostorijama Zavičajnog muzeja „Paraćin“ poštom ili lično do 15.08.2018. до 10:00h