Nabavke – septembar II – 2018.

Dokumentaciju za sledeće nabavka poreuzmite ovde:
26.09.2018

Ponuda – Brankovi dani
Specifikacija – Brankovi dani

28.09.2018.

Ponuda – Dizajn publikacije
Ponuda – Štampanje publikacije

Ponuda – Mobilna aplikacija
Specifikacija – Mobilna aplikacija

Ponuda – Računarska oprema
Specifikacija – Računarska oprema

Ponuda – Izložbeni panoi