Nabavke – novembar 2019.

VRSTA POSTUPKA : Nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama
NAZIV : RUČNI OTKOP ZEMLjE I PRIMARNA KONZERVACIJA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU NA LOKALITETU BOLNICA PARAĆIN
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 07.11.2018 godine do 12:00h

Preuzmite dokumentaciju:
Ponuda – RUČNI OTKOP ZEMLjE I PRIMARNA KONZERVACIJA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU NA LOKALITETU BOLNICA PARAĆIN