1. септембра 2021.

Oglas konkursa za imenovanje direktora

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ „ПАРАЋИН“ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ:   На предметни конкурс се могу јавити лица која испуњавају, поред […]