29. новембра 2021.

Nabavke novembar 2022

Дана 29.11.2021. Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje poziv za podnošenje ponuda za sledeće nabavke: ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 02.12.2021. godine do 12:00 časova USLUGE IZRADE SAJTA ZAVIČAJNOG […]