Nabavke decembar 2021

Dana 06.12.2021. Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje poziv za podnošenje ponuda za sledeće nabavke:
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 10.12.2021. godine do 10:00 časova

RAČUNARSKA OPREMA

Понуда – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Спецификација – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА