13. априла 2022.

Nabavke april 2022

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za april 2022. godine. Ponude dostaviti do 15.04.2022. godine do 10:00 časova na adresu naručioca. Ponuda – Usluge održavanja sajta