14. јула 2020.

Nabavke – juli 2020

Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponuda za sledeće nabavke: Naziv: Ponuda – elektrometrijsko kartiranje Naziv: Ponuda – ručak_za_stručnu ekipu Gloždak 2020 Naziv: Ponuda – smeštaj za […]