Nabavke – juli 2020

Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponuda za sledeće nabavke:
Naziv: Ponuda – elektrometrijsko kartiranje
Naziv: Ponuda – ručak_za_stručnu ekipu Gloždak 2020
Naziv: Ponuda – smeštaj za stručnu ekipu Gloždak 2020
Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja do 20.07.u 12.000 časova.