Nabavke – februar 2020-2

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeću nabavku za 2020. godinu: Arheološko rekognosciranje opštine Paraćin.
Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja do 26.02.u 12 časova.
Ponuda – Arheološko rekognosciranje opštine Paraćin