Nabavke – novembar 2020

Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponuda za sledeće nabavke:

Ponuda računarska oprema 1
Specifikacija računarska oprema 1

Ponuda računarska oprema 2
Specifikacija-računarska-oprema-2

Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja do 09.11.u 12.00 časova.