Nabavke novembar 2

Zavičajni muzej „Paraćin“ objavljuje prikupljanje ponuda za sledeće nabavke:
Prevoz izložbe „LEONARDO DA VINČI – NAUČNIK I PRONALAZAČ“
Podnošenje ponuda u prostorijama Zavičajnog muzeja do 13.11.u 12.00 časova.