Početak „Arheološke radionice 2017“.

Početak „Arheološke radionice 2017“ – Drenovac – konzervacija u balonu.