Nabavke – Maj 2019.

Nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama:
 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE „MUZEJI ZA 10“  rok ZA dostavljanje ponuda: 13.05.2019 godine do 12:00h
Dokumentaciju preuzmite ovde:
Ponuda – Muzeji za 10
Specifikacija – Muzeji za 10