Nabavke maj 2022

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za maj 2022. godine. Ponude dostaviti do 10.05.2022. godine do 10:00 časova na adresu naručioca.

Ponuda – Prevoz izložbe – Kako pamtimo vladare
Specifikacija – Osiguranje izložbe – Kako pamtimo vladare
Ponuda – Generalno čišćenje
Ponuda – Osiguranje izložbe – Kako pamtimo vladare