Nabavke jun 2022

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za jun 2022. godine. Ponude dostaviti do 13.06.2022. godine do 10:00 časova na adresu naručioca.

Ponuda – Kontrola unutrasnje gasne instalacije
Ponuda – Kontrola gromobranske i elektro instalacije
Ponuda – Kontrola PP aparata