9. јуна 2022.

Nabavke jun 2022

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeće nabavke za jun 2022. godine. Ponude dostaviti do 13.06.2022. godine do 10:00 časova na adresu naručioca. Ponuda – Kontrola unutrasnje gasne […]