Nabavke jun 2022

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeću nabavku za jul 2022. godine. Ponude dostaviti do 20.07.2022. godine do 10:00 časova na adresu naručioca.

Ponuda – RUČNI OTKOP ZEMLjE I PRIMARNA KONZERVACIJA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU U GORNjOJ MUTNICI