Nabavke – septembar 2022

Zavičajni muzej „Paraćin“ raspisuje sledeću nabavku za septembar 2022. godine. Rok za dostavljanje ponuda: 08.09.2022. godine do 10:00h

Ponuda – konzervacija i preventivna zaštita predmeta iz etnološke zbirke
Ponuda – potrošni materijal za iskopavanja Petrus 2022
Ponuda smeštaj za stručnu ekipu – nematerijalno nasleđe
Ponuda smeštaj za stručnu ekipu – Petrus 2022
Ponuda – ručni otkop zemlje i primarna konzervacija na arheološkom lokalitetu Petrus
Specifikacija – potrošni materijal za iskopavanja Petrus 2022
Specifikacija ponude – konzervacija i preventivna zaštita predmeta iz etnološke zbirke