Nabavke – oktobar 2018

VRSTA POSTUPKA : Nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama
NAZIV : MREŽNA INSTALACIJA I TELEFONSKA CENTRALA
ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA: 16.10.2018 godine do 12:00h

Preuzmite dokumentaciju:

Ponuda – MREŽNA INSTALACIJA I TELEFONSKA CENTRALA
Specifikacija – MREŽNA INSTALACIJA I TELEFONSKA CENTRALA