20. фебруара 2022.

Opšta akta

OSNIVAČKI AKTI Rešenje o osnivаnju 1990.god. Odluka o osnivanju 1991.god. Odluka o izmeni statuta 2021.god Odluka o izmeni statuta 2018.god. Odluka o izmeni statuta 2016.god. Odluka […]
20. фебруара 2022.

Finansijski planovi

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2021. godinu Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. godinu
20. фебруара 2022.

Planovi i programi

Plan i program rada za 2021. godinu Plan i program rada za 2022. godinu
3. новембра 2016.

Pravilnik o sistematizaciji

Odluka o izmenama i dopunama pravilnika o sistematizaciji 2021. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Zavičajnom muzeju „Paraćin“
2. новембра 2016.

Dokumenti

21. новембра 2015.

Godišnji izveštaji i plan rada

Izveštaj o radu za 2020. godinu