5. јуна 2017.

Fibula – zaštitni znak muzeja

Fibula sa predstavom glave bika i dve barske ptice deo je stalne postavke našeg muzeja. Fibula pripada bronzanodopskoj kulturi „Paraćinske kulturne grupe“ (1300 p.n.e).