16. јуна 2017.

Izložba – „Paraćin na starim razglednicama i fotografijama“

Izložba na 2. spratu muzeja – Paraćin na starim razglednicama i fotografijama.